ค่าบริการรถจักยานยนต์

TJP logistics คิดค่าบริการจักยานยนต์หลายรูปแบบ มีทั้งส่งพัสดุหรือส่งเอกสารและน้ำหนักต้องไม่เกินกรมขนส่งระบุ

ค่าขนส่ง

เริ่มต้น ฿45 กิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละ ฿8

วิธีชำระบริการ

1.ชำระเงินสดให้พนักงานขับรถ (ต่อหนึ่งการจอง)
2.โอนเงินผ่านธนาคาร (เลขบัญชีของทางบริษัท)

เพิ่มจุดส่งของ

ฟรีสำหรับจุดแรก ฿25

ขนาดละน้ำหนัก

น้ำหนักห้ามเกิน 40 kg
ขนาด ยาว: 50 cm กว้าง : 50 cm สูง 50 cm
*กรณีน้ำหนักหรือขนาดเกิดให้ตกลงตามเงื่อนไขของบริษัท