สวทช.มอบรางวัลโลจิสติกส์ดีเด่น ภายใต้หัวข้อ “Logistics is Everything” โดยประเภทนักศึกษา ทีม “กอและ” คว้ารางวัลชนะเลิฯ ส่วนรางวัลชนะเลิศบุคคลทั่วไป/ผู้ประกอบการ ตกเป็นของ “อนันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง” จากทีม “Airportels” รับโล่เกียรติคุณ-เงินรางวัล พร้อมบินดูงานที่เยอรมนี

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ ร่วมกันจัดงาน Panus Thailand Logtech Award 2018 ภายใต้หัวข้อ “Logistics is Everything” โดยได้ผู้ชนะเลิศทั้งประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป/ผู้ประกอบการ ท่ามกลางการคัดเลือกของคณะกรรมการอย่างเข้มข้น สำหรับผู้ชนะเลิศประเภทนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อทีม “กอและ” กับผลงานที่ชื่อว่า “แอพพลิเคชั่นช่วยกระจายอาหารทะเลจากเรือประมงพื้นบ้าน” ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศสำหรับบุคคลทั่วไป/ผู้ประกอบการ ได้แก่ นายอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ภายใต้ชื่อทีม “Airportels” กับผลงานที่ชื่อว่า “บริการรับฝากขนส่งกระเป๋าสัมภาระ” ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม Logistics ของประเทศไทย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

cr: https://www.thairath.co.th/content/1365610